Wspólnie z Specjalistycznym Centrum Szkoleniowym JACKPOT serdecznie zapraszamy na kurs instruktora strzelectwa sportowego.

Kurs trwa 4 dni – 15, 16, 22 i 23 kwietnia

3 dni teorii dot. strzelania oraz pierwsza pomoc przedmedyczna (bezpieczeństwo, budowa broni, konkurencje strzeleckie, praca instruktora itp.)
1 dzień zajęć na strzelnicy.

Koszt kursu: 1350 zł.

Wymagane wykształcenie minimum średnie.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego (link poniżej).
Prosimy o dokładne wypełnienie formularza ponieważ na podstawie wpisanych danych będą wypełniane dokumenty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy, ul. Nasielska 7 (zajęcia teoretyczne) i na strzelnicy Bellona w Maryninie (zajęcia praktyczne).

WAŻNE !!!
Zajęcia w dniach:
– 15-16 kwietnia odbywać się będą w godzinach 14:00 – 19:00,
– 22 kwietnia w godzinach 9:00 – 15:00
– 23 kwietnia w godzinach 10:00 – 15:00

Szczegóły dotyczące organizacji kursu zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników, po zgłoszeniu się wymaganej ilości osób.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu w przypadku braku wymaganej ilości osób. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane w przypadku zaistnienia takiego faktu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie.