Witamy,
serdecznie zapraszamy na kursy prowadzącego strzelanie PZSS, który odbędzie się w dniach 24, 30 września i 1 października w godzinach od 9:00 – 15:00. Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy a część praktyczna na strzelnicy w Maryninie.
PZSS dokonał zmian w regulaminie co umożliwia uzyskanie uprawnień bez konieczności posiadania licencji zawodniczej lub sędziowskiej.
Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
c) posiada:

 • patent strzelecki lub
 • pozwolenie na broń lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
  d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
  broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
  Koszt kursu: 499 zł
  Zapraszam do udziału.
  WAŻNE !!! PROSZĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
  Link do formularza:

  Szczegóły dotyczące kursu zostaną przesłane do uczestników po zgłoszeniu się wymaganej ilości osób.
  Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie.
  Link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TBx1IWpF0LCAJakulBgpKgABCSLe7-DJmbn6k1d3Oj3-Tw/viewform?usp=sf_link