Witamy,
serdecznie zapraszamy na kursy prowadzącego strzelanie PZSS, który odbędzie się w dniach 6, 7 i 14 kwietnia w godzinach od 9:00 – 17:00. Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy a część praktyczna na strzelnicy w Maryninie.
PZSS dokonał zmian w regulaminie co umożliwia uzyskanie uprawnień bez konieczności posiadania licencji zawodniczej lub sędziowskiej.
Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
c) posiada:

 • patent strzelecki lub
 • pozwolenie na broń lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
  d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
  broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
  Link do regulaminu:
  https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-uzyskiwania-uprawnien-prowadzacego-strzelanieod01.01.2023.pdf
  Koszt kursu: 499 zł

Dane do przelewu:
Alior Bank
31 2490 0005 0000 4600 7190 7423
Zapraszam do udziału.
WAŻNE !!! PROSZĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
Link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TBx1IWpF0LCAJakulBgpKgABCSLe7-DJmbn6k1d3Oj3-Tw/viewform?usp=sf_link
Szczegóły dotyczące kursu zostaną przesłane do uczestników po zgłoszeniu się wymaganej ilości osób.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie.