Jeśli chcesz zostać członkiem naszego stowarzyszenia:

  1. Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia.
  2. Pobierz ze strony internetowej deklarację członkowską.

    Deklaracja Członkowska LTS

  3. Wypełnij ją drukowanymi literami, podpisz się.
  4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej: https://docs.google.com/forms/d/1SG6U593SvBr0g_dCZZDdSykIsUOXfd0L5G36GZcC2nY/edit
  5. Zrób przelew w wysokości 150 zł i wydrukuj potwierdzenie wykonania przelewu.
  6. Wypełnioną deklarację oraz potwierdzenie wykonania przelewu wyślij zwykłym listem poleconym (proszę nie wysyłać listem z potwierdzeniem odbioru). Do listu dołącz zaadresowaną kopertę zwrotną.

Adres na który należy przesłać dokumenty:

Legionowskie Towarzystwo Sportowe

ul. Moniuszki 41

05-120 Legionowo

Dane do przelewu:

Legionowskie Towarzystwo Sportowe

Alior Bank

51249000050000460092509378

Kolejne składki roczne wynoszą 130 zł

O przyjęciu zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną (prosimy sprawdzać także spam ponieważ czasami nasze wiadomości tam są umieszczane).

Dokumenty zostaną przesłane pocztą w kopercie dołączonej do listu z deklaracją.

Zapraszamy do naszego grona.