Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia:
 1. Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia:
  http://bron-lts.pl/download/statut-lts/
 2. Wypełnij elektroniczną deklarację członkowską w aplikacji Moja Strzelnica:  https://mojastrzelnica.pl/z/legionowskie-towarzystwo-sportowe
  Po wypełnieniu i przesłaniu deklaracji otrzymasz wiadomość email o jej zapisaniu w systemie.
 3. Wykonaj przelew w wysokości 249,00 zł na konto Stowarzyszenia.
  Powyższa kwota (tzw. “opłata wpisowa”) zawiera w sobie składkę członkowską na dany rok (zgodnie z datą wykonania powyższej czynności).

  Wykonanie przelewu na konto Stowarzyszenia jest oświadczeniem woli przystąpienia do Legionowskiego Towarzystwa Sportowego.
  W związku z powyższym w tytule przelewu niezbędne jest wpisanie następującej treści:

“NAZWISKO i Imię – niniejszy przelew jest oświadczeniem woli przystąpienia do Legionowskiego Towarzystwa Sportowego”

WAŻNE !!!!

Jeśli powyższa treść nie będzie zawarta w tytule wpłaty, wpłata nie będzie traktowana jako oświadczenie woli i nie będzie mogła rozpocząć procedury przyjęcia do stowarzyszenia!!!!

 

Dane do przelewu:

Legionowskie Towarzystwo Sportowe
Alior Bank
51249000050000460092509378

4. Potwierdzenie przelewu prześlij do Skarbnika LTS na adres skarbnik.lts@gmail.com

 

Kolejne składki roczne będą wynosić (zgodnie z jej aktualną wysokością) 179,00 zł. 

O przyjęciu do LTS Legionowo zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną (prosimy sprawdzać także spam ponieważ czasami nasze wiadomości tam są umieszczane).

Pocztą otrzymasz legitymację członkowską, zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia oraz potwierdzony wyciąg ze statutu. Prosimy uzbroić się w cierpliwość. Musimy zamówić dla Ciebie kartę członkowską, przygotować dokumenty oraz je wysłać.

Zapraszamy do naszego grona.