Witamy, poniżej w skrócie procedura uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Sam stwierdzisz że nie jest to aż tak skomplikowane jak mogło Ci się wydawać :).

Zapisz się do nas posiadamy licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Aby to zrobić pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację członkowską (link poniżej):

Deklaracja Członkowska LTS

Wyślij ją pocztą z potwierdzeniem dokonania opłaty zgodnie z instrukcją zawartą w zakładce dołącz do nas.

Dołącz do nas

Po przyjęciu otrzymasz wiadomość pocztą elektroniczną z informacją o przyjęciu w poczet członków (jeśli jesteś mundurowym od tej daty masz 7 dni na napisanie raportu do przełożonego przystąpieniu do stowarzyszenia).

Pocztą otrzymasz legitymację członkowską, zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia oraz potwierdzony wyciąg ze statutu. Od daty przyjęcia biegnie staż (wymagany staż przez PZSS przy przystąpieniu do egzaminu na patent strzelecki to 3 miesiące).

Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności dotycząca bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną uczestnicząc w naszych kursach i szkoleniach. Weź udział w kursie przygotowującym do egzaminu na patent strzelecki.

Bierz udział w zawodach strzeleckich (wykazujesz w ten sposób chęć sportowej  rywalizacji  oraz rozwijania pasji jednocześnie integrujesz się z innymi członkami stowarzyszenia).

Przystąp i zdaj egzamin na patent strzelecki. Po zdanym egzaminie (część teoretyczna i praktyczna) poczekaj na orzeczenie o zdanym egzaminie (przysłany zostanie pocztą).

Po otrzymaniu orzeczenia złóż do nas wniosek o wydanie licencji zawodniczej.

Licencję otrzymasz tak szybko jak wpłynie do naszego klubu z PZSS.

Wykonaj badania lekarskie i uzyskaj stosowne orzeczenia (członkowie stowarzyszenia otrzymują zniżkę na powyższe badania z przychodni Vitalmedica w Nowym Dworze Mazowieckim).

Napisz podanie o broń do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) Komendanta Wojewódzkiego Policji lub KSP.
Wzór podania:

Wzór podania o broń

Do podania dołącz następujące dokumenty:

  1. ksero dowodu osobistego,
  2. ksero legitymacji członka LTS (z aktualną pieczątką),
  3. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł (potwierdzenie przelewu, numer konta bankowego i aktualne kwoty są na stronach odpowiednich WPA),
  4. 2 x zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
  5. zaświadczenie o przynależności do SMOiFP (z aktualnym rokiem),
  6. wyciąg ze statutu LTS (otrzymacie w chwili przystąpienia do sekcji),
  7. inne (należy dołączyć możliwie wszystkie dokumenty dotyczące broni np. legitymację prowadzącego strzelanie, licencję sędziego, legitymację instruktora itd.,
  8. orzeczenie lekarskie,
  9. ksero orzeczenia zdaniu egzaminu na patent,
  10. ksero nadania licencji zawodniczej.

Decyzję administracyjną zezwalającą na posiadanie przez Ciebie broni do celów sportowych otrzymasz pocztą lub odbierzesz osobiście.

Po otrzymaniu decyzji możesz wystąpić o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej.

Z zaświadczeniem możesz już kupić broń. Zaprzyjaźnione sklepy z przyjemnością udzielą rabatu po okazaniu legitymacji członkowskiej.