Witamy, poniżej w skrócie procedura uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Sam stwierdzisz że nie jest to aż tak skomplikowane jak mogło Ci się wydawać :).

Zapisz się do nas posiadamy licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Procedura przyjęcia wraz z elektroniczną deklaracją znajduje się poniżej.

Dołącz do nas

Po wypełnieniu i wysłaniu deklaracji elektronicznej otrzymasz wiadomość o jej zapisaniu w systemie. Po zrobieniu przelewu i wysłaniu potwierdzenia do Skarbnika LTS w ciągu kilku dni powinieneś otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia (jeśli jesteś mundurowym od tej daty masz 7 dni na napisanie raportu do przełożonego przystąpieniu do stowarzyszenia).

Pocztą otrzymasz legitymację członkowską, zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia oraz potwierdzony wyciąg ze statutu. Prosimy uzbroić się w cierpliwość. Musimy zamówić dla Ciebie kartę członkowską, przygotować dokumenty oraz je wysłać. Od daty przyjęcia biegnie staż (wymagany staż przez PZSS przy przystąpieniu do egzaminu na patent strzelecki to 1 miesiąc). Zaloguj się na swoje konto w portalu PZSS uzupełnij je w niezbędne dane oraz sprawdź jakie daje możliwości i jakie informacje są w nim zawarte.

Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności dotycząca bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną uczestnicząc w naszych kursach i szkoleniach. Weź udział w kursie przygotowującym do egzaminu na patent strzelecki (kurs jest niezbędny do tego aby przystąpić do egzaminu na patent).

Po kursie na patent bierz udział w zawodach strzeleckich (wykazujesz w ten sposób chęć sportowej  rywalizacji  oraz rozwijania pasji jednocześnie integrujesz się z innymi członkami stowarzyszenia).

Przystąp i zdaj egzamin na patent strzelecki (wniosek na patent wydrukuj z portalu PZSS). Po zdanym egzaminie (część teoretyczna i praktyczna) poczekaj na orzeczenie o zdanym egzaminie będzie o tym informacja na Portalu PZSS (oryginał zostanie przysłany pocztą).

Po otrzymaniu patentu za pomocą portalu PZSS złóż wniosek o wydanie licencji zawodniczej, wykonaj przelew w wysokości 105 zł na konto LTS w tytule wpisując “licencja zawodnicza PZSS”

Licencję otrzymasz po przeprowadzeniu całej procedury akceptacji (LTS, WMZSS, PZSS).

Po otrzymaniu licencji wykonaj badania lekarskie i uzyskaj stosowne orzeczenia (członkowie stowarzyszenia otrzymują zniżkę na powyższe badania z przychodni Vitalmedica w Nowym Dworze Mazowieckim).

Napisz podanie o broń do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) Komendanta Wojewódzkiego Policji lub KSP.
Wzór podania:

Wzór podania o broń

Do podania dołącz następujące dokumenty:

  1. ksero dowodu osobistego,
  2. ksero legitymacji/karty członkowskiej LTS
  3. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł (potwierdzenie przelewu, numer konta bankowego i aktualne kwoty są na stronach odpowiednich WPA),
  4. 2 x zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
  5. zaświadczenie o przynależności do LTS Legionowo (z aktualnym rokiem),
  6. wyciąg ze statutu LTS (otrzymacie w chwili przystąpienia do sekcji),
  7. inne (należy dołączyć możliwie wszystkie dokumenty dotyczące broni np. legitymację prowadzącego strzelanie, licencję sędziego, legitymację instruktora itd.,
  8. orzeczenie lekarskie,
  9. ksero orzeczenia zdaniu egzaminu na patent,
  10. ksero nadania licencji zawodniczej.

Decyzję administracyjną zezwalającą na posiadanie przez Ciebie broni do celów sportowych otrzymasz pocztą lub odbierzesz osobiście.

Po otrzymaniu decyzji możesz wystąpić o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej.

Z zaświadczeniem możesz już kupić broń. Zaprzyjaźnione sklepy z przyjemnością udzielą rabatu po okazaniu legitymacji członkowskiej.

Szacunkowe koszty uzyskania pozwolenia do celów sportowych:
Członkostwo w LTS – 249,00 zł
Kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki (obligatoryjnie wykonanie kursu w klubie macierzystym) – 550,00 zł
Egzamin na patent strzelecki – 400,00 zł
Lekarz do egzaminu na patent – 100,00 zł
Opłata za licencję zawodniczą PZSS – 105,00 zł
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na broń – 242,00 zł
Koszt badań do pozwolenia (kwota przybliżona) – 500,00 zł
Koszty dodatkowych szkoleń oraz udziału w zawodach – w zależności od potrzeb i chęci – ?
Łącznie około 2 146,00 zł