Zapraszamy do korzystania ze strzelnicy Bellona w Maryninie w godzinach otwarcia strzelnicy. Członkowie LTS posiadają 25 % zniżkę na korzystanie z obiektu.

Korzystanie ze strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy ul. Nasielska 7 w ramach indywidualnych treningów strzeleckich odbywa się wg następujących zasad:

  • Chęć treningu należy zgłosić do Wice Prezesa LTS Daniela Golickiego na co najmniej 3 dni przed terminem przewidzianym w harmonogramie.
  • Jeśli na strzelnicy znajduję się więcej niż jedna osoba korzystająca z obiektu wśród tych osób musi być co najmniej jedna posiadająca uprawnienia prowadzącego strzelanie i pełni jego obowiązki podczas pobytu na strzelnicy.
  • Klucze do obiektu należy odebrać od Daniela Golickiego i zwrócić mu w umówionym wcześniej terminie.
  • Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać regulaminu strzelnicy oraz dbać o ład i porządek a także o sprzęt Sekcji znajdujący się w pomieszczeniu gospodarczym. Po strzelaniu pozostawić go w tym samym miejscu oraz stanie jakim był przed strzelaniem.
  • W przypadku uszkodzenia sprzętu niezwłocznie należy poinformować Daniela Golickiego o tym fakcie podając rodzaj sprzętu który uległ uszkodzeniu oraz sposób uszkodzenia.

Dni do indywidualnego korzystania ze strzelnicy to środy – godziny 16:00 – 20:00 przewidziane na korzystanie przez sekcję młodzieżową,

2 i 4 sobota miesiąca ( jeśli nie są przeznaczone na przedsięwzięcia sekcji – zawody szkolenia pikniki itp.).

Godziny korzystania ze strzelnicy:

  • okres od listopada do lutego 9:00 – 15:00
  • okres od  marca do października 9:00 – 18:00