Członkowie stowarzyszenia mogą bezpłatnie korzystać ze strzelnicy w Maryninie w każdy trzeci weekend miesiąca (sobota, niedziela), jeśli w danym terminie nie ma organizowanych zawodów lub innych przedsięwzięć, w poniższy sposób:

  • ze stanowisk strzeleckich na dwóch wyznaczonych osiach strzeleckich o długości 25 m.
  • z dwóch stanowisk na osi: 50, 100, 300 i 500 m.
  • maksymalny czas korzystania z poszczególnych stanowisk – 2 godziny.  

Ze względów organizacyjnych oraz ograniczonej ilości miejsc obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja terminu tel. 530900777.

Jeżeli w trzeci weekend miesiąca nie będzie możliwości bezpłatnego korzystania ze strzelnicy (wynajęta strzelnica w całości), uprawnienie to będzie można wykorzystać w najbliższy weekend wolny od organizacji zawodów lub innych przedsięwzięć.

Korzystanie ze strzelnicy w pozostałe dni oraz w większym wymiarze niż określono powyżej jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem strzelnicy uwzględniając 25 % zniżkę przysługującym członkom stowarzyszenia. 

Bezpłatne korzystanie ze strzelnicy lub zniżka przysługuje po okazaniu legitymacji klubowej lub ważnego zaświadczenia o członkostwie w klubie i jest możliwe w celu odbycia indywidualnego treningu strzeleckiego. 

 

!!! UWAGA !!!

W związku z usystematyzowaniem korzystania z preferencyjnych warunków dla klubowiczów na strzelnicy w Maryninie chcielibyśmy Państwa poinformować, że warunki te przysługują tylko klubowiczowi, który ma opłaconą składkę członkowską na dany rok.

W związku z powyższym przed wyjazdem na strzelnicę prosimy sprawdzić czy macie Państwo opłaconą i wprowadzoną w portal opłatę członkowską.

W przypadku braku takiej opłaty i potrzeby wprowadzenia jej niezwłocznie prosimy o jej dokonanie i przesłanie potwierdzenia do skarbnika z prośbą o wprowadzenie jej w system.

Adres do skarbnika: skarbnik.lts@gmail.com

Jeżeli nie ma potrzeby szybkiego wprowadzenia opłaty członkowskiej informujemy, że składki są aktualizowane raz na dwa tygodnie.

Przypominamy również o zabraniu ze sobą legitymacji lub posiadanie informacji o nr członkowskim.

 

Na tych samych warunkach mogą korzystać członkowie Towarzystwa Strzeleckiego Bellona w związku z powyższym proszę o kilkudniową wcześniejszą rezerwację. 

Powyższe postanowienia dotyczą tylko i wyłącznie członków stowarzyszenia który chce skorzystać ze strzelnicy w celu odbycia indywidualnego treningu strzeleckiego. Preferencyjne warunki nie przechodzą na osoby towarzyszące oraz rodziny. 

W przypadku prowadzenia przez członków LTS szkoleń, kursów oraz strzelań rekreacyjnych preferencyjne warunki korzystania prosimy każdorazowo uzgadniać z zarządzającym strzelnicą.