Na początku 2021r w Sekcji Miłośników Broni została utworzona sekcja dla dzieci i młodzieży na chwile obecną sekcja Junior rozwija się bardzo dynamicznie i w ostatnim okresie czasu notujemy stały przyrost dzieci i młodzieży zainteresowanych uprawianiem sportu strzeleckiego.

  • Celem sekcji Junior jest propagowanie sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży, sekcja swoje cele realizuje poprzez:
  • Organizację treningów i zawodów strzeleckich dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu Legionowskiego.
    -Organizację imprez sportowy oraz okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
  • Nawiązanie współpracy z szkołami podstawowymi oraz organizowanie zajęć strzeleckich w ramach zajęć wychowania fizycznego.
  • sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Klubu oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, przepisów i zasad uprawiania sportu strzeleckiego.
  • propagowanie i wspieranie rozwoju strzelectwa sportowego wśród niepełnosprawnych. Klub wyżej wymienione działania wykonuje samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi organizacjami.

O nas w Powiecie ?
https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/powiat-potrzeby-strzelectwa-sportowego-powiecie-powstanie-caloroczna-strzelnica/