Witam,

serdecznie zapraszam na kursy prowadzącego strzelanie PZSS, który odbędzie się w dniach 21, 22, 28 stycznia od 9:00 do 15:00 w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy oraz na strzelnicy w Maryninie.

PZSS dokonał zmian w regulaminie co umożliwia uzyskanie uprawnień bez konieczności posiadania licencji (zawodniczej lub sędziowskiej):

  1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie

następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat;

b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz

udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu

c) posiada:

  • patent strzelecki lub
  • pozwolenie na broń lub
  • dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
  • dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
  • dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika

d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie

prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną

broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej

do posiadania broni.

Link do regulaminu:

https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-uzyskiwania-uprawnien-prowadzacego-strzelanieod01.01.2023.pdf

Koszt kursu: 450 zł

Zapraszam do udziału.

WAŻNE !!! PROSZĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TBx1IWpF0LCAJakulBgpKgABCSLe7-DJmbn6k1d3Oj3-Tw/viewform?usp=sf_link

Dane do przelewu:

Legionowskie Towarzystwo Sportowe

Alior Bank: 51249000050000460092509378