Serdecznie zapraszamy na kurs prowadzącego strzelanie PZSS, który odbędzie się w dniach 15, 16 i 23 kwietnia w godzinach od 14:00 do 19:00

15-16 kwietnia część teoretyczna w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy oraz 23 kwietnia w godzinach 10:00 -16:00 część praktyczna na strzelnicy w Maryninie.

PZSS dokonał zmian w regulaminie, co umożliwia uzyskanie uprawnień bez konieczności posiadania licencji zawodniczej lub sędziowskiej.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie (obowiązuje od 01.01.2023)

Koszt kursu: 450 zł

WAŻNE !!! PROSZĘ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Link do formularza:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegóły dotyczące kursu zostaną przesłane do uczestników po zgłoszeniu się wymaganej ilości osób.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu w przypadku braku wymaganej ilości osób. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane w przypadku zaistnienia takiego faktu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie.