Sekcja Miłośników Oręża i Fortyfikacji Polskich
Legionowskiego Towarzystwa Sportowego